(New page: {{Course | name = Introduction to Cognitive Science | code = 2-IKV-121 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1 | credits = 5 | form = L - lecture (2), S - semin...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Introduction to Cognitive Science
 
   | name = Introduction to Cognitive Science
 
   | code = 2-IKV-121
 
   | code = 2-IKV-121
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
   | form = L - lecture (2), S - seminar (1)
+
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (1)
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ICS/
 
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ICS/
Line 13: Line 13:
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | description = To provide introduction into study of human mind and brain from the viewpoints of interconnections between compmuter science, neuroscience, linguistics, psychology, antropology and philosophy.
 
   | description = To provide introduction into study of human mind and brain from the viewpoints of interconnections between compmuter science, neuroscience, linguistics, psychology, antropology and philosophy.
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Cognitive Science]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:15, 20 August 2008

Introduction to Cognitive Science 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Introduction to Cognitive Science (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

To provide introduction into study of human mind and brain from the viewpoints of interconnections between compmuter science, neuroscience, linguistics, psychology, antropology and philosophy.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne