m (Vymena vyucujucich)
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 70/30  
 
   | evaluation = 70/30  
 
  | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
 
  | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]], [[Kristina Rebrova|Mgr. Kristína Rebrová]]
+
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]], [[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]]
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, rebrova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, baaaaster[[Image:zavinac.gif|@]]gmail.com
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/, http://ii.fmph.uniba.sk/~rebrova/
+
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/, http://dai.fmph.uniba.sk/w/Barbora_Cimrova/
 
   | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
 
   | description = Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 13:38, 24 October 2016

Úvod do kognitívnej vedy 2-IKV-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do kognitívnej vedy (2-IKV-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD., RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk, baaaaster@gmail.com
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/, http://dai.fmph.uniba.sk/w/Barbora_Cimrova/

Popis predmetu:

Cieľom tohto úvodného kurzu je poskytnúť prehľad teórií, metód a tém etablovaných v kognitívnej vede a zároveň budovať schopnosť samostatnej kritickej reflexie vedeckého materiálu, integrácie viacerých pohľadov, vzájomnej kooperácie a prezentačné zručnosti.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne