Web site of the Department of Applied Informatics in English >

O nás

Katedra aplikovanej informatiky je jednou z dvoch informatických katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalšou je Katedra informatiky). Zabezpečujeme študijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.


Revision as of 18:13, 28 October 2022 by SpravcaWiki (Talk | contribs) (O nás: Zmena inych informatickych katedier)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)