Revision as of 14:19, 3 September 2015 by Kluka (Talk | contribs) (Vyhodnená nezmyselná linka na bakalárske štátnice, pridané akadem. podpor. centrum)