m
(Úvod: --> news seminar z UI)
Line 4: Line 4:
  
 
Vybrané posledné [[News|oznamy]]:
 
Vybrané posledné [[News|oznamy]]:
* [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/200809/HabIn/Sramek.pdf Verejná inauguračná prednáška doc.Ing.Miloša Šrámka, PhD., 18. septembra, 13:00]  
+
* [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/200809/HabIn/Sramek.pdf Verejná inauguračná prednáška doc.Ing.Miloša Šrámka], PhD., 18. septembra, 13:00  
 +
* [[AI_Seminar_-_Special_Session_no_1|Špeciálny seminár z UI s hosťami z Japonska]], 6. septembra 2008
 
* Nové stránky katedry, 29. autusta 2008
 
* Nové stránky katedry, 29. autusta 2008
* [[Diploma theses defense, June 3rd 2008|Obhajoba diplomových prác, 3. júna 2008]]
 
  
 
[[About DAI|Viac informácii o katedre...]]
 
[[About DAI|Viac informácii o katedre...]]

Revision as of 15:59, 2 September 2008

Úvod

Vitajte na stránkach Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave, jednej z troch informatických katedier (zvyšné dve sú Katedra informatiky a Katedra základov a vyučovania informaitky). Zabezpečujeme štúdijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie a Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania.

Vybrané posledné oznamy:

Viac informácii o katedre...

Sibenk Atrium
High-quality rendering (Sibenk Atrium), z projektov výskumnej skupiny Počítačovej grafiky a videnia
RecSOMsard architecture
RecSOMsard architecture, z projektov konekcionistickej skupiny
Hand-writing tutoring system
Výukový systém písania rukov pre prvákov, z výskumu skupiny rozpoznávania reči a písma.
Robolution summer school
Z letnej školy robotiky Robolution 2008


Šablóna:Pata