(Výskum: kognitívna veda & bioinformatika nahradené za výpočtové modelovanie)
Line 36: Line 36:
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 +
Web site of the Department of Applied Informatics [http://dai.fmph.uniba.sk/?setlang=sk in English >]
  
 
== O nás ==
 
== O nás ==

Revision as of 14:17, 10 September 2015

Web site of the Department of Applied Informatics in English >

O nás

Katedra aplikovanej informatiky je jednou z troch informatických katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalšie dve sú Katedra informatikyKatedra základov a vyučovania informatiky). Zabezpečujeme študijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.