(Výskum: kognitívna veda & bioinformatika nahradené za výpočtové modelovanie)
Line 15: Line 15:
 
*[[Master_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika – magisterský program]]
 
*[[Master_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika – magisterský program]]
 
*[[Master_program_in_Cognitive_Science/sk | Kognitívna veda – magisterský program]]
 
*[[Master_program_in_Cognitive_Science/sk | Kognitívna veda – magisterský program]]
 +
----
 
*[[Academic support center | Akademické podporné centrum]]
 
*[[Academic support center | Akademické podporné centrum]]
 
*[[Education#Záverečné práce | Záverečné práce]]
 
*[[Education#Záverečné práce | Záverečné práce]]
Line 27: Line 28:
 
== [[Research/sk|Výskum]] ==
 
== [[Research/sk|Výskum]] ==
 
*[[Research/sk#Po.C4.8D.C3.ADta.C4.8Dov.C3.A1_grafika_a.C2.A0videnie| Počítačová  grafika a videnie]]
 
*[[Research/sk#Po.C4.8D.C3.ADta.C4.8Dov.C3.A1_grafika_a.C2.A0videnie| Počítačová  grafika a videnie]]
*[[Research/sk#Umel.C3.A1_inteligencia_a.C2.A0kognit.C3.ADvna_veda| Umelá inteligencia a kognitívna veda]]
+
*[[Research/sk#Umel.C3.A1_inteligencia_a.C2.A0v.C3.BDpo.C4.8Dtov.C3.A9_modelovanie| Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie]]
 
*[[Research/sk#Teória programovania | Teória programovania]]
 
*[[Research/sk#Teória programovania | Teória programovania]]
*[[Research/sk#Bioinformatika | Bioinformatika]]
+
----
 
*[[Research Projects|Projekty]]
 
*[[Research Projects|Projekty]]
 
*[[Conferences and Events|Konferencie a podujatia]]
 
*[[Conferences and Events|Konferencie a podujatia]]
Line 38: Line 39:
 
== O nás ==
 
== O nás ==
  
Katedra aplikovanej informatiky je jednou z troch informatických katedier [http://www.fmph.uniba.sk/ Fakulty matematiky, fyziky a informatiky] [http://www.uniba.sk/ Univerzity Komenského v Bratislave] (zvyšné dve sú [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ Katedra informatiky] a [http://www.edi.fmph.uniba.sk/ Katedra základov a vyučovania informatiky]). Zabezpečujeme [[Education|študijné programy]] v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. [[Research|Výskumné aktivity]] zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie a kognitívnej vedy, a deklaratívneho programovania.
+
Katedra aplikovanej informatiky je jednou z troch informatických katedier [http://www.fmph.uniba.sk/ Fakulty matematiky, fyziky a informatiky] [http://www.uniba.sk/ Univerzity Komenského v Bratislave] (ďalšie dve sú [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ Katedra informatiky] a [http://www.edi.fmph.uniba.sk/ Katedra základov a vyučovania informatiky]). Zabezpečujeme [[Education|študijné programy]] v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. [[Research|Výskumné aktivity]] zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.
  
 
  __notoc__
 
  __notoc__

Revision as of 14:02, 8 September 2015

O nás

Katedra aplikovanej informatiky je jednou z troch informatických katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalšie dve sú Katedra informatikyKatedra základov a vyučovania informatiky). Zabezpečujeme študijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.