Line 13: Line 13:
 
  |content =
 
  |content =
 
==Výučba==
 
==Výučba==
*[[Aplikovaná informatika - bakalársky program | Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk]]
+
*[[ Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika - bakalársky program]]
*[[Aplikovaná informatika - magisterský program]]
+
*[[Master_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika - magisterský program]]
*[[Kognitívna veda - magisterský program]]
+
*[[Master_program_in_Cognitive_Science/sk | Kognitívna veda - magisterský program]]
*[[Záverečné práce]]
+
*[[Topics_for_Bachelor_Theses | Záverečné práce]]
*[[Štátne skúšky]]
+
*[[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk | Štátne skúšky]]
 
  | url = [[Education/sk]]
 
  | url = [[Education/sk]]
 
}}
 
}}
Line 25: Line 25:
 
  |content =
 
  |content =
 
==Výskum==
 
==Výskum==
*[[Počítačová  grafika a  videnie]]
+
*[[Research/sk | Počítačová  grafika a  videnie]]
*[[Umelá inteligencia a kognitívna veda]]
+
*[[Research/sk | Umelá inteligencia a kognitívna veda]]
*[[Výpočtová logika]]
+
*[[Research/sk | Výpočtová logika]]
*[[Teória programovania]]
+
*[[Research/sk | Teória programovania]]
*[[Bioinformatika]]
+
*[[Research/sk | [Bioinformatika]]
*[[Výskumné skupiny]]
+
*[[Research/sk | Výskumné skupiny]]
 
  | url = [[Research/sk]]
 
  | url = [[Research/sk]]
 
}}
 
}}

Revision as of 17:47, 22 June 2015