m
(O nás: Zmena inych informatickych katedier)
 
(133 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Úvod ==
+
{{DISPLAYTITLE:Katedra aplikovanej informatiky}}
 +
<div id="content_in" class="row">
 +
<div class="news-column col-md-4">
 +
<div class="row">
 +
{{:News/sk}}
 +
<div class="col-xs-12"><p class="news-all">[[News/sk|Viac oznamov&nbsp;>]]</p></div>
 +
</div><!-- row -->
 +
</div><!-- news-column -->
 +
{{BoxedColumn
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = box-tall no-bullets
 +
| image= [[Image:Studium.jpg | alt=studium | link=Education/sk]]
 +
|content =
 +
== [[Education/sk|Výučba]]==
 +
*[[Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika – bakalársky program]]
 +
*[[Master_program_in_Applied_Informatics/sk | Aplikovaná informatika – magisterský program]]
 +
*[[Master_program_in_Cognitive_Science/sk | Kognitívna veda – magisterský program]]
 +
----
 +
*[[Academic support center | Akademické podporné centrum]]
 +
*[[Education#zaverecne-prace | Záverečné práce]]
 +
| link = [[Education|Viac o výučbe na KAI…]]
 +
}}
 +
{{BoxedColumn
 +
| col-class = col-sm-6
 +
| box-class = box-tall no-bullets
 +
| image= [[Image:Vyskum2.png| alt= vyskum | link=Research/sk]]
 +
| link = [[Research|Viac o výskume na KAI…]]
 +
|content =
 +
== [[Research/sk|Výskum]] ==
 +
*[[Research/sk#Po.C4.8D.C3.ADta.C4.8Dov.C3.A1_grafika_a.C2.A0videnie| Počítačová  grafika a videnie]]
 +
*[[Research/sk#Umel.C3.A1_inteligencia_a.C2.A0v.C3.BDpo.C4.8Dtov.C3.A9_modelovanie| Umelá inteligencia a výpočtové modelovanie]]
 +
*[[Research/sk#Teória programovania | Teória programovania]]
 +
----
 +
*[[Research Projects|Projekty]]
 +
*[[Conferences and Events|Konferencie a podujatia]]
 +
*[[Scientific Seminars|Semináre]]
 +
}}
 +
</div>
 +
Web site of the Department of Applied Informatics [//dai.fmph.uniba.sk/?setlang=en in English&nbsp;>]
  
Vitajte na stránkach Katedry aplikovanej informatiky, [http://www.fmph.uniba.sk/ Fakulty matematiky, fyziky a informatiky], [http://www.uniba.sk/ Univerzity Komenského] v Bratislave, jednej z troch informatických katedier (zvyšné dve sú [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ Katedra informatiky] a [http://www.edi.fmph.uniba.sk/ Katedra základov a vyučovania informaitky]). Zabezpečujeme [[Education|štúdijné programy]] v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni. [[Research|Výskumné aktivity]] zameriavame na oblasti Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie a Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania.
+
== O nás ==
  
Vybrané posledné [[News|oznamy]]:
+
Katedra aplikovanej informatiky je jednou z dvoch informatických katedier [http://www.fmph.uniba.sk/ Fakulty matematiky, fyziky a informatiky] [http://www.uniba.sk/ Univerzity Komenského v Bratislave] (ďalšou je [http://www.dcs.fmph.uniba.sk/ Katedra informatiky]). Zabezpečujeme [[Education|študijné programy]] v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. [[Research|Výskumné aktivity]] zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.
* [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/200809/HabIn/Sramek.pdf Verejná inauguračná prednáška doc.Ing.Miloša Šrámka, PhD., 18. septembra, 13:00]  
+
* Nové stránky katedry, 29. autusta 2008
+
* [[Diploma theses defense, June 3rd 2008|Obhajoba diplomových prác, 3. júna 2008]]
+
  
[[About DAI|Viac informácii o katedre...]]
+
__notoc__
 
+
{{Pata}}
+

Latest revision as of 18:13, 28 October 2022

Web site of the Department of Applied Informatics in English >

O nás

Katedra aplikovanej informatiky je jednou z dvoch informatických katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalšou je Katedra informatiky). Zabezpečujeme študijné programy v Aplikovanej informatike na bakalárskej i magisterskej úrovni a medzinárodný interdisciplinárny magisterský program Kognitívna veda. Výskumné aktivity zameriavame na oblasti počítačovej grafiky a videnia, umelej inteligencie, výpočtového modelovania a teórie programovania.