Inteligentné techniky v e-Learningu 1-AIN-685

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Inteligentné techniky v e-Learningu (1-AIN-685)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-685 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. František Gyarfáš, PhD.
E-mail: gyarfas@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~gyarfas/

Popis predmetu:

Analýza prístupov k tvorbe interaktívnych internetových aplikácií, pravidlá správnej navigácie, posiľňovanie motivácie a techniky budovania interaktívnych aplikácií preberané na príklade dôležitej skupiny internetových aplikácií pre potreby e-Learningu

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne