Návod na používanie týchto webstránok

Všetci zamestnanci katedry majú vytvorené konto a dostali heslo osobitným emailom. Noví zamestanci požiadajú o heslo mailom na adresu daiweb@lists.ii.fmph.uniba.sk. Len administrátor môže vytvárať nové kontá. Hostia nemôžu meniť obsah stránok.

Niekoľko pravidiel na použitie stránok:

 • Stránky môžu editovať iba prihlásení používatelia (ikonka [upraviť] sa objaví na vrchu každej stránky po prihlásení).
 • Každá stránka má určenú zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za obsah stránok a ktorá by mala "sledovať" všetky svoje stránky, aby bola upozornená na zmeny a ktorá je zodpovedná, že informácie na stránke su správne a aktuálne. Ostatní používatelia môžu tiež robiť na stránke zmeny, ale nemali by robiť zásadnejšie zmeny obsahu bez toho, aby sa najskôr dohodli so zodpovednou osobou.
 • Každá stránka existuje v systéme v troch variantoch, s názvami:
  • MenoStranky
  • MenoStranky/en
  • MenoStranky/sk
 • Nikdy nepoužívajte diakritiku, bodky, čiarky a pod. v názvoch stránok!
 • Nepoužívajte redirekty (možnosť presmerovať jednu stánku na druhú)!
 • Prvá forma (MenoStranky) by mala byť len prázdna stránka (s jedným slovom 'prazdna' alebo pod.), ale mala by existovať. Druhá forma (MenoStranky/en) je anglická jazyková verzia stránky a tretia (MenoStranky/sk) je slovenská jazyková verzia stránky.
 • V niekoľkých výnimočných prípadoch, keď nepotrebujete dvojjazyčnosť je možné vytvoriť iba jednu stránku s názvom MenoStranky, ale VEĽMI ODPORÚČAME toto nerobiť.
 • Najlepší spôsob na vytvorenie novej stránky je napísať jej názov (napr. PageName/en) do vyhľadávacieho okienka vpravo hore, stlačiť ENTER a kliknúť na prvý odkaz na zobrazenej stránke, kde už priamo možno editovať obsah novej stránky.
 • Vždy po vytvorení novej stránky treba zadať zodpovednú osobu, čo sa robí pomocou osobitného formulára tu: http://danka.ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/zodpovedaZa/
 • Potom môže každý užívateľ vidieť zoznam stránok, za ktoré zodpovedá na svojej stránke s názvom KrstneMeno Priezvisko, napr. Jan Rybar. Tento zoznam je generovaný automaticky pre vás. Prosím upravte si osobné informácie na týchto stručných stránkach, pri zachovaní šablón Osoba a Person.
 • Každý je veľmi vítaný opravovať preklepy, chyby, a pod. na akýchkoľvek stránkach.
 • Prosím prečítajte si viac o syntaxi wiki v návode (a príp. si hneď odskúšajte) na testovacej stránke.
(Presmerované z Instructions)