Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/index.php?cat=teaching&subcat=infovis
+
   | webpage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/infovis
 
   | teacher = [[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]  
 
   | teacher = [[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]  
 
   | email = mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | email = mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk

Latest revision as of 03:40, 22 September 2011

Vizualizácia informácií 2-AIN-262

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vizualizácia informácií (2-AIN-262)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~mnovotny/infovis
Informačný list: Informačný list 2-AIN-262 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný
E-mail: mnovotny@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

Priblížiť problematiku vizualizácie informácií a využití počítačovej grafiky pre vizualizáciu informácií. Sprostredkovať študentom UK doteraz takmer neznámu, mladú a rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť spájajúcu poznatky z informatiky, geometrie, psychológie a estetiky.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne