(New page: {{Course | name = Information Visualisation | code = 2-AIN-262 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1-2 | credits = 3 | form = L - lecture (2) | evaluation =...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Information Visualisation
 
   | name = Information Visualisation
 
   | code = 2-AIN-262
 
   | code = 2-AIN-262
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-2
 
   | year = 1-2
 
   | credits = 3
 
   | credits = 3
   | form = L - lecture (2)
+
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/index.php?cat=teaching&subcat=infovis
 
   | webpage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/index.php?cat=teaching&subcat=infovis
Line 12: Line 12:
 
   | email = mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | email = mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~mnovotny/
   | description =  not available
+
   | description =  chýba
   | offered_in = Elective in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 19:00, 20 August 2008

Information Visualisation 2-AIN-262

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Information Visualisation (2-AIN-262)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~mnovotny/index.php?cat=teaching&subcat=infovis
Informačný list: Informačný list 2-AIN-262 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný
E-mail: mnovotny@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne