Vizualizácia informácií 2-AIN-262

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vizualizácia informácií (2-AIN-262)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~mnovotny/infovis
Informačný list: Informačný list 2-AIN-262 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Matej Novotný
E-mail: mnovotny@sccg.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~mnovotny/

Popis predmetu:

Priblížiť problematiku vizualizácie informácií a využití počítačovej grafiky pre vizualizáciu informácií. Sprostredkovať študentom UK doteraz takmer neznámu, mladú a rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť spájajúcu poznatky z informatiky, geometrie, psychológie a estetiky.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Information Visualisation)