(Vytvorená stránka „== Iné cvičné zadanie midtermu TIS == ''naspäť'' Európska centrálna banka urobila analýzu finančných tokov z a do Eur...“)
 
m
Line 3: Line 3:
 
''[[Information Systems Development/sk|naspäť]]''
 
''[[Information Systems Development/sk|naspäť]]''
  
Európska centrálna banka urobila analýzu finančných tokov z a do Európy a zistila, že jeden z najväčších obnosov peňazí, ktorý prúdi von z Európy vedie na účty spoločností MasterCard a Visa za poplatky za využívanie ich kreditných kariet. Preto sa Európska komisia rozhodla vydávať Európske kreditné karty, so 100% štátnym podielom vlastníctva, s nulovými ziskami a minimálnymi poplatkami, ktoré pokryjú len prevádzkové náklady, zároveň navrhla európsku legislatívu, podľa ktorej budú tieto karty platné všade tam, kde sa použiť akákoľvek iná kreditná karta. V krajinách, kde už majú elektronické občianske preukazy bude karta ich súčasťou, v ostatných dostane každý občan svoju Európsku kreditnú kartu. Aby znížili náklady na minimum, obrátili sa na vás, aby ste naprogramovali softvér pre obsluhu týchto kariet.
+
Európska centrálna banka urobila analýzu finančných tokov z a do Európy a zistila, že jeden z najväčších obnosov peňazí, ktorý prúdi von z Európy vedie na účty spoločností MasterCard a Visa za poplatky za využívanie ich kreditných kariet. Preto sa Európska komisia rozhodla vydávať Európske kreditné karty, so 100% štátnym podielom vlastníctva, s nulovými ziskami a minimálnymi poplatkami, ktoré pokryjú len prevádzkové náklady, zároveň navrhla európsku legislatívu, podľa ktorej budú tieto karty platné všade tam, kde sa použiť akákoľvek iná kreditná karta. V krajinách, kde už majú elektronické občianske preukazy bude karta ich súčasťou, v ostatných dostane každý občan svoju Európsku kreditnú kartu. Aby znížili náklady na minimum, obrátili sa na vás, aby ste naprogramovali softvér pre obsluhu týchto kariet.
  
 
Úloha: navrhnite informačný systém na evidenciu kariet a prislúchajúcich účtov a transakcií pomocou týchto kariet. Systém komunikuje s autorizovanými reálnymi i virtuálnymi platobnými terminálmi v kamenných i internetových obchodoch, bankomatmi a bankami, ktoré uskutočňujú platby, občanom umožňuje prezerať stav na ich účtoch, umožňuje objednanie náhradných kariet v prípade straty/odcudzenia i zablokovanie kariet, zmenu pinu, nastavovanie limitov, sleduje expiráciu, daňovému úradu, národnej centrálnej banke i lokálnemu ministerstvu financií umožňuje prezerenanie agregovaných údajov.  
 
Úloha: navrhnite informačný systém na evidenciu kariet a prislúchajúcich účtov a transakcií pomocou týchto kariet. Systém komunikuje s autorizovanými reálnymi i virtuálnymi platobnými terminálmi v kamenných i internetových obchodoch, bankomatmi a bankami, ktoré uskutočňujú platby, občanom umožňuje prezerať stav na ich účtoch, umožňuje objednanie náhradných kariet v prípade straty/odcudzenia i zablokovanie kariet, zmenu pinu, nastavovanie limitov, sleduje expiráciu, daňovému úradu, národnej centrálnej banke i lokálnemu ministerstvu financií umožňuje prezerenanie agregovaných údajov.  
 
Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu nákupná transakcia, sekvenčný diagram pre uskutočnenie platby, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie v ktorom využijete všetky tri základné druhy vzťahov medzi triedami a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.
 
Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu nákupná transakcia, sekvenčný diagram pre uskutočnenie platby, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie v ktorom využijete všetky tri základné druhy vzťahov medzi triedami a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.

Revision as of 15:43, 21 November 2020

Iné cvičné zadanie midtermu TIS

naspäť

Európska centrálna banka urobila analýzu finančných tokov z a do Európy a zistila, že jeden z najväčších obnosov peňazí, ktorý prúdi von z Európy vedie na účty spoločností MasterCard a Visa za poplatky za využívanie ich kreditných kariet. Preto sa Európska komisia rozhodla vydávať Európske kreditné karty, so 100% štátnym podielom vlastníctva, s nulovými ziskami a minimálnymi poplatkami, ktoré pokryjú len prevádzkové náklady, zároveň navrhla európsku legislatívu, podľa ktorej budú tieto karty platné všade tam, kde sa dá použiť akákoľvek iná kreditná karta. V krajinách, kde už majú elektronické občianske preukazy bude karta ich súčasťou, v ostatných dostane každý občan svoju Európsku kreditnú kartu. Aby znížili náklady na minimum, obrátili sa na vás, aby ste naprogramovali softvér pre obsluhu týchto kariet.

Úloha: navrhnite informačný systém na evidenciu kariet a prislúchajúcich účtov a transakcií pomocou týchto kariet. Systém komunikuje s autorizovanými reálnymi i virtuálnymi platobnými terminálmi v kamenných i internetových obchodoch, bankomatmi a bankami, ktoré uskutočňujú platby, občanom umožňuje prezerať stav na ich účtoch, umožňuje objednanie náhradných kariet v prípade straty/odcudzenia i zablokovanie kariet, zmenu pinu, nastavovanie limitov, sleduje expiráciu, daňovému úradu, národnej centrálnej banke i lokálnemu ministerstvu financií umožňuje prezerenanie agregovaných údajov. Nakreslite use-case diagram, v ktorom je zachytená celková funkcionalita aplikácie, stavový diagram pre entitu nákupná transakcia, sekvenčný diagram pre uskutočnenie platby, triedny diagram nejakej zmysluplnej časti aplikácie v ktorom využijete všetky tri základné druhy vzťahov medzi triedami a deployment diagram pre netriviálnu časť celého systému.