m
m
Line 1: Line 1:
 +
Pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc s domácimi úlohami v ľubovoľnom predmet, je určené Akaedmické podporné centrum, viac informácii:
 +
 +
[[Academic support center|Akademické podporné centrum]]
 +
 
Prosím preštudujte si tieto informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie povinností Vášho štúdia:
 
Prosím preštudujte si tieto informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie povinností Vášho štúdia:
  

Revision as of 15:02, 16 March 2012

Pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc s domácimi úlohami v ľubovoľnom predmet, je určené Akaedmické podporné centrum, viac informácii:

Akademické podporné centrum

Prosím preštudujte si tieto informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie povinností Vášho štúdia:

Okrem toho si môžete pozrieť/monitorovať nasledujúce stránky so zaujímavými ponukami štúdijných programov, letných škol, prípadne zamestnania (tieto informácie sú zatiaľ iba v angličtine):