Pre všetkých študentov, ktorí potrebujú pomoc s domácimi úlohami v ľubovoľnom predmet, je určené Akaedmické podporné centrum, viac informácii:

Akademické podporné centrum

Prosím preštudujte si tieto informácie, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie povinností Vášho štúdia:

Okrem toho si môžete pozrieť/monitorovať nasledujúce stránky so zaujímavými ponukami štúdijných programov, letných škol, prípadne zamestnania (tieto informácie sú zatiaľ iba v angličtine):