Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

XXX
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Termíny odovzdania prác do AIS sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné doručiť na sekretariát KAI najneskôr 2 týždne pred obhajobou (viď termíny štatnych skúšok nižšie).

Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
Termín Odovzdávané záverečné práce
XXX do XXX hod. Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
XXX do XXX hod. Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
XXX do XXX hod. Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
16. august 2022 Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste na základe informácii garantov

Štátne skúšky

PODĽA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK


XXX resp. XXX
Podanie prihlášok na štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
XXX
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
Revision as of 19:32, 4 August 2022 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)