Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce

15. október 2017
Výber tém všetkých typov záverečných prác

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
25.5.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. až 6. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
11. 6. až 12. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
18.6. až 22. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika (upresníme)
Revision as of 09:50, 30 May 2018 by Slobodova (Talk | contribs)