Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

1. Výber tém:

  • bakalárske práce: 15. október 2017

2. Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

  • Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.5.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce: 01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: 2018 (xxxxxx) do 13:00 hod.
Revision as of 07:30, 11 May 2018 by Petrovic (Talk | contribs)