Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:

03.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
24.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
31.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
0X.0X.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2019
Podanie prihlášok na štátne skúšky
4.6 až 6. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
31. 8. 2018 o 9:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika


Revision as of 10:55, 25 April 2019 by Slobodova (Talk | contribs)