m
m
Line 19: Line 19:
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
|-
 
|-
|'''18.05.2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
+
|'''03.05.2021 (pon)''' do '''12:00''' hod.
 
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
|-
 
|-
|'''01.06.2020 (pon)''' do '''12:00''' hod.
+
|'''21.05.2021 (pia)''' do '''12:00''' hod.
 
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|-
 
|-
|'''01.06.2021 (pon)''' do '''12:00''' hod.
+
|'''01.06.2021 (uto)''' do '''12:00''' hod.
 
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 +
<!--
 
|-
 
|-
 
|'''07. 08. 2020 (pia)''' do '''12:00''' hod.
 
|'''07. 08. 2020 (pia)''' do '''12:00''' hod.
 
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 +
-->
 
|}
 
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;18. 05. 2020 resp. 05. 06. 2020
+
;14. 05. 2021 resp. 03. 05. 2020
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
;09. 06 až 11. 06. 2020
 
;09. 06 až 11. 06. 2020

Revision as of 07:35, 28 April 2021

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2020
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce sa odovzdávajú do uvedeného termínu na sekretariáte KAI (miestnosť I-24b).

Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
Termín Odovzdávané záverečné práce
03.05.2021 (pon) do 12:00 hod. Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
21.05.2021 (pia) do 12:00 hod. Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
01.06.2021 (uto) do 12:00 hod. Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD

Štátne skúšky

14. 05. 2021 resp. 03. 05. 2020
Podanie prihlášok na štátne skúšky
09. 06 až 11. 06. 2020
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
22. 06. až 23. 06. 2021
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
23. 06. až 24. 06. 2021
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky