Line 13: Line 13:
  
 
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
 
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
;'''03.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
 
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
Line 24: Line 24:
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;29. 4. 2018
+
;29. 4. 2019
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;5. 6. až 6. 6. 2018
+
;4.6 až 6. 6. 2019
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
+
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
;11. 6. až 12. 6. 2018
+
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
+
;18.6. až 22. 6. 2018
+
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
+
 
;25. 6. až 26. 6. 2018
 
;25. 6. až 26. 6. 2018
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)

Revision as of 15:09, 15 April 2019

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:

03.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
31.07.2018 (utorok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2019
Podanie prihlášok na štátne skúšky
4.6 až 6. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
31. 8. 2018 o 9:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika