m
(Uprava struktury)
Line 1: Line 1:
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
 
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
 
  
 
== Záverečné práce ==
 
== Záverečné práce ==
  
;15. október 2017
+
=== Výber témy ===
 +
 
 +
;15. október 2018
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác   
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác   
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
+
=== Odovzdanie práce ===
  
 +
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 +
 +
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
 
;'''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
;'''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
Line 33: Line 36:
 
;'''31. 8.  2018''' o '''9:00'''
 
;'''31. 8.  2018''' o '''9:00'''
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 +
 +
__NOTOC__

Revision as of 15:52, 22 March 2019

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:

04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
31.07.2018 (utorok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. až 6. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
11. 6. až 12. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
18.6. až 22. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
31. 8. 2018 o 9:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika