Line 16: Line 16:
 
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
;'''0X.0X.2018 (deň)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''31.07.2018 (utorok)''' do '''13:00''' hod.
:Termín odovzdania bakalárskej práce  na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste  
+
:Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce  na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste  
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==

Revision as of 11:39, 30 July 2018

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce

15. október 2017
Výber tém všetkých typov záverečných prác

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:

04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
31.07.2018 (utorok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. až 6. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
11. 6. až 12. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
18.6. až 22. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika (upresníme)