m
m
Line 3: Line 3:
 
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
 
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
  
1. Výber tém: 
+
== Záverečné práce ==
* bakalárske práce: '''15. október 2017'''
+
  
2. Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
+
;15. október 2017
 +
:Výber tém všetkých typov záverečných prác 
  
* Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
* Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.5.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
 
* Termín odovzdania bakalárskej práce: '''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
* Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: '''2018''' (xxxxxx) do '''13:00''' hod.
+
:Termín odovzdania diplomovej práce AI
 +
;'''25.5.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
:Termín odovzdania diplomovej práce KV
 +
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
:Termín odovzdania bakalárskej práce
 +
;'''2018''' (xxxxxx) do '''13:00''' hod.
 +
:Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 +
 
 +
== Štátne skúšky ==
 +
 
 +
;29. 4. 2018
 +
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 +
;5. 6. až 6. 6. 2018
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
 +
;11. 6. až 12. 6. 2018
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
 +
;18.6. až 22. 6. 2018
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
 +
;25. 6. až 26. 6. 2018
 +
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 +
;20. 8. – 31. 8.  2018
 +
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika (upresníme)

Revision as of 07:44, 11 May 2018

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce

15. október 2017
Výber tém všetkých typov záverečných prác

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI
25.5.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV
01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce
2018 (xxxxxx) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. až 6. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP)
11. 6. až 12. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška)
18.6. až 22. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (obhajoba DP aj skúška)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika (upresníme)