m
m
Line 3: Line 3:
 
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
 
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
+
1. Výber tém: 
 +
* bakalárske práce: '''15. október 2017'''
 +
 
 +
2. Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
  
 
* Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
* Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.

Revision as of 07:30, 11 May 2018

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

1. Výber tém:

  • bakalárske práce: 15. október 2017

2. Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

  • Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.5.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce: 01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: 2018 (xxxxxx) do 13:00 hod.