m
m
Line 1: Line 1:
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
 
= Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác =
 +
 +
pozri tiež: [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Odovzdávanie záverečných prác]]
  
 
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:
 
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

Revision as of 07:27, 11 May 2018

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

pozri tiež: Odovzdávanie záverečných prác

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresenení garantov štúdia:

  • Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.5.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce: 01.06.2018 (piatok) do 13:00 hod.
  • Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: 2018 (xxxxxx) do 13:00 hod.