(Odovzdanie práce: termíny do tabuľky namiesto zoznamu)
Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
;'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
{|class="table table-striped"
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
+
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
;'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|-
:Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
+
!style="min-width:18em;"| Termín
;'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
! Odovzdávané záverečné práce
:Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
+
|-
;'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
|'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
:Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste  
+
| Diplomové práce AI
 +
|-
 +
|'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Diplomové práce KV
 +
|-
 +
|'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Bakalárske práce AI
 +
|-
 +
|'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 +
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
 +
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==

Revision as of 16:33, 29 April 2019

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce sa odovzdávajú do uvedeného termínu na sekretariáte KAI (miestnosť I-24b).

Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
Termín Odovzdávané záverečné práce
03.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Diplomové práce AI
24.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Diplomové práce KV
31.05.2019 (piatok) do 13:00 hod. Bakalárske práce AI
0X.0X.2019 (piatok) do 13:00 hod. Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2019
Podanie prihlášok na štátne skúšky
4.6 až 6. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
31. 8. 2018 o 9:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika