Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2017/2018 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:
 
;'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
;'''03.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''24.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
;'''01.06.2018 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''31.05.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
 
:Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
;'''31.07.2018 (utorok)''' do '''13:00''' hod.
+
;'''0X.0X.2019 (piatok)''' do '''13:00''' hod.
 
:Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce  na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste  
 
:Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce  na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste  
  

Revision as of 10:55, 25 April 2019

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

15. október 2018
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia:

03.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce AI na sekretariát KAI
24.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania diplomovej práce KV na sekretariát KAI
31.05.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce AI na sekretariát KAI
0X.0X.2019 (piatok) do 13:00 hod.
Termín odovzdania bakalárskej / diplomovej práce na sekretariát KAI obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste

Štátne skúšky

29. 4. 2019
Podanie prihlášok na štátne skúšky
4.6 až 6. 6. 2019
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
25. 6. až 26. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
31. 8. 2018 o 9:00
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika