m
 
(24 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Výber témy ===
 
=== Výber témy ===
  
;xx. október 2019
+
;'''marec''' (AIN), '''október''' (mAIN)
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
+
:Výber tém záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
  
 
=== Odovzdanie práce ===
 
=== Odovzdanie práce ===
Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. '''Termíny odovzdania prác do AIS''' sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk#Úlohy študenta|doručiť na sekretariát KAI]] najneskôr 2 týždne [[#Štátne skúšky|pred obhajobou]] (viď [[#Štátne skúšky|termíny štatnych skúšok]] nižšie).
 
{|class="table table-striped"
 
{|class="table table-striped"
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
+
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
 
|-
 
|-
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''5. máj 2023''' (AIS)
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
+
| Diplomové práce AI na základe informácií garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''26. máj 2023''' (AIS)
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
+
|Diplomové práce KV na základe informácií prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''2. jún 2023''' (AIS)
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
+
|Bakalárske práce AI na základe informácií garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|-
 
|-
|'''0X.0X.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''21. august 2023''' (AIS)
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
+
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste na základe informácií garantov
 
|}
 
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;xx. x. 2020
+
;PODĽA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK
 +
 
 +
 
 +
;5.máj (mAIN), 19. máj (AIN)
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;x.x x.x. 2020
+
;30. až 31. máj 2023
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
;x.x. až x.x. 2020
+
;20. až 21. jún 2023
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
;'''xx. august 2020''' o '''xx:00'''
+
;27. až 28. jún 2023
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
 +
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/kognitivna-veda/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 +
;'''30. august 2023'''  
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 06:51, 14 July 2023

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

marec (AIN), október (mAIN)
Výber tém záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Termíny odovzdania prác do AIS sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné doručiť na sekretariát KAI najneskôr 2 týždne pred obhajobou (viď termíny štatnych skúšok nižšie).

Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
Termín Odovzdávané záverečné práce
5. máj 2023 (AIS) Diplomové práce AI na základe informácií garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
26. máj 2023 (AIS) Diplomové práce KV na základe informácií prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
2. jún 2023 (AIS) Bakalárske práce AI na základe informácií garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
21. august 2023 (AIS) Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste na základe informácií garantov

Štátne skúšky

PODĽA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK


5.máj (mAIN), 19. máj (AIN)
Podanie prihlášok na štátne skúšky
30. až 31. máj 2023
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
20. až 21. jún 2023
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
27. až 28. jún 2023
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
30. august 2023
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika