(22 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Výber témy ===
 
=== Výber témy ===
  
;xx. október 2019
+
;XXX
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
 
:Výber tém všetkých typov záverečných prác ([[How to Find a Thesis Topic|ako hľadať vedúceho a tému práce]])
  
Line 12: Line 12:
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
 
Dodržte [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|'''požiadavky a postup''']] odovzdávania záverečných prác.
  
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2018/2019 a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' sa odovzdávajú '''do uvedeného termínu na [[Zdenka_Slobodova|sekretariáte KAI]]''' (miestnosť I-24b).
+
'''Termíny''' odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. '''Termíny odovzdania prác do AIS''' sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. '''Vytlačené práce''' je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk#Úlohy študenta|doručiť na sekretariát KAI]] najneskôr 2 týždne [[#Štátne skúšky|pred obhajobou]] (viď [[#Štátne skúšky|termíny štatnych skúšok]] nižšie).
 
{|class="table table-striped"
 
{|class="table table-striped"
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác na sekretariát KAI
+
|+ Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
 
|-
 
|-
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
!style="min-width:18em;"| Termín
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
! Odovzdávané záverečné práce
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''XXX''' do '''XXX''' hod.
 
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
| Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''XXX''' do '''XXX''' hod.
 
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
 
|-
 
|-
|'''xx.0x.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''XXX''' do '''XXX''' hod.
 
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
 
|-
 
|-
|'''0X.0X.2020 (xxx)''' do '''xx:00''' hod.
+
|'''16. august 2022'''
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste
+
|Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste na základe informácii garantov
 
|}
 
|}
  
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
  
;xx. x. 2020
+
;PODĽA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK
 +
 
 +
 
 +
;XXX resp. XXX
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;x.x x.x. 2020
+
;XXX XXX
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky]
;x.x. x.x. 2020
+
;XXX XXX
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
;'''xx. august  2020''' o '''xx:00'''
+
;XXX až XXX
 +
:Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
 +
:[https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/magisterske-studium/kognitivna-veda/ Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky]
 +
;'''XXX'''  
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika
 
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 20:32, 4 August 2022

Termíny štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce

Výber témy

XXX
Výber tém všetkých typov záverečných prác (ako hľadať vedúceho a tému práce)

Odovzdanie práce

Dodržte požiadavky a postup odovzdávania záverečných prác.

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok a podľa ďalších upresnení garantov štúdia. Termíny odovzdania prác do AIS sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vytlačené práce je spolu s ďalšími dokumentmi potrebné doručiť na sekretariát KAI najneskôr 2 týždne pred obhajobou (viď termíny štatnych skúšok nižšie).

Termíny odovzdávania záverečných prác do systému AIS
Termín Odovzdávané záverečné práce
XXX do XXX hod. Diplomové práce AI na základe informácii garanta prof. RNDr. Romana Ďurikoviča, PhD
XXX do XXX hod. Diplomové práce KV na základe informácii prof. Ing. Igora Farkaša, Dr.
XXX do XXX hod. Bakalárske práce AI na základe informácii garanta Doc. RNDr. Damasa Grusku, PhD
16. august 2022 Bakalárske a diplomové práce obhajované na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste na základe informácii garantov

Štátne skúšky

PODĽA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK


XXX resp. XXX
Podanie prihlášok na štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Aplikovaná informatika (skúška a obhajoba DP)
Poradie kandidátov na magisterské štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok bakalárskeho programu Aplikovaná informatika (obhajoba BP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
XXX až XXX
Riadny termín štátnych skúšok magisterského programu Kognitívna veda (obhajoba DP aj skúška)
Poradie kandidátov na bakalárske štátne skúšky
XXX
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok bakalárskeho i magisterského programu Aplikovaná informatika