Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • systémy so samoorganizáciou
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku
Revision as of 10:41, 3 September 2008 by Farkas (Talk | contribs)