Igor Farkaš

Igor Farkaš – fotografia
Meno: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie kognitívnej vedy
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-24a
Adresa: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku
Revision as of 09:23, 24 September 2023 by Farkas (Talk | contribs)