Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete, samoorganizácia
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • neurorobotika
  • filozofia mysle
  • Obhájené diplomové a bakalárske práce, be6iace práce. Viac info v KAI

zozname.

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku
Revision as of 14:12, 19 November 2010 by Farkas (Talk | contribs)