Line 20: Line 20:
 
* neurónové siete, samoorganizácia
 
* neurónové siete, samoorganizácia
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 +
* neurorobotika
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html Ukončené] diplomové a bakalárske práce, [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 bežiace] diplomové práce
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html Ukončené] diplomové a bakalárske práce, [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 bežiace] diplomové práce

Revision as of 21:45, 30 September 2010

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku