Line 21: Line 21:
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle
* Vedené [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html diplomové a bakalárske práce]
+
* Ukončené [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html diplomové a bakalárske práce], bežiace [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1] diplomové práce
 +
* Pracovná skupina Cognition and Neural Computation
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
}}
 
}}

Revision as of 16:05, 16 October 2009

Igor Farkaš

Igor Farkaš – fotografia
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete, samoorganizácia
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle
  • Ukončené diplomové a bakalárske práce, bežiace [1] diplomové práce
  • Pracovná skupina Cognition and Neural Computation

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku