Line 19: Line 19:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* neurónové siete, samoorganizácia
+
* umelé neurónové siete, samoorganizácia
* kognitívna rorobotika
+
* kognitívna robotika
 
* modelovanie akvizície jazyka
 
* modelovanie akvizície jazyka
* filozofia mysle
 
 
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/theses/past_theses.html Obhájené] diplomové a bakalárske práce, [[running projects|bežiace]] práce. Viac info v KAI [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 zozname].
 
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/theses/past_theses.html Obhájené] diplomové a bakalárske práce, [[running projects|bežiace]] práce. Viac info v KAI [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 zozname].
 
* Pracovná skupina [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Cognition and Neural Computation]
 
* Pracovná skupina [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc Cognition and Neural Computation]

Revision as of 20:22, 3 September 2015

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku