Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
* [[Neurocomputing|Výpočtová kognitívna neuroveda]]
+
* [[Computational_Cognitive_Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]
 
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
 
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
 
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]

Revision as of 15:14, 14 December 2014

Igor Farkaš

Igor Farkaš – fotografia
Meno: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku