Line 23: Line 23:
 
* neurorobotika
 
* neurorobotika
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html Obhájené] diplomové a bakalárske práce, [[running projects|be6iace]] práce. Viac info v KAI
+
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html Obhájené] diplomové a bakalárske práce, [[running projects|bežiace]] práce. Viac info v KAI [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 zozname].
[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1 zozname].
+
 
* Pracovná skupina [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Cognition_and_Neural_Computation_Research_Group Cognition and Neural Computation]
 
* Pracovná skupina [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Cognition_and_Neural_Computation_Research_Group Cognition and Neural Computation]
  

Revision as of 15:13, 19 November 2010

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku