Line 22: Line 22:
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle
 
* Ukončené [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html diplomové a bakalárske práce], bežiace [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1] diplomové práce
 
* Ukončené [http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html diplomové a bakalárske práce], bežiace [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Topics_for_Diploma_Theses/sk#Igor_Farka.C5.A1] diplomové práce
* Pracovná skupina [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Cognition_and_Neural_Computation_Research_GroupCognition and Neural Computation]
+
* Pracovná skupina [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Cognition_and_Neural_Computation_Research_Group Cognition and Neural Computation]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
}}
 
}}

Revision as of 16:06, 16 October 2009

Igor Farkaš

Igor Farkaš – fotografia
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku