Line 6: Line 6:
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 60295) 621
 
   | phone    = (+421 2 60295) 621
   | room    = i35
+
   | room    = i25
 
   | email    = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas homepage]
 
   | web      = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas homepage]

Revision as of 20:23, 20 August 2015

Igor Farkaš

Igor Farkaš – fotografia
Meno: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i25
Adresa: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku