Line 16: Line 16:
 
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
 
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
 
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
* [[Seminar_NS|Seminár z kognitívnej vedy a neurónových sietí]]
+
* [[CNC_seminar|Seminár pracovnej skupiny CNC]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 22:38, 21 February 2011

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku