Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Igor Farkaš
 
   | caption  = Igor Farkaš
 
   | image    = Farkas.jpg
 
   | image    = Farkas.jpg
   | section  = Centrum kognitívnych vied
+
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 60295) 621
 
   | phone    = (+421 2 60295) 621
Line 18: Line 18:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* neurónové siete
+
* neurónové siete, samoorganizácia
* systémy so samoorganizáciou
+
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle

Revision as of 09:21, 24 September 2009

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku