Line 14: Line 14:
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
 
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]]
 
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]]
* [[Introduction_to_Computer_Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
 
* [[Seminar_NS|Seminár z neurónových sietí]]
 
* [[Seminar_NS|Seminár z neurónových sietí]]

Revision as of 13:57, 16 September 2009

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • systémy so samoorganizáciou
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle
  • Vedené diplomové a bakalárske práce

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku