Line 16: Line 16:
 
* [[Introduction_to_Computer_Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[Introduction_to_Computer_Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
 +
* [[Seminar_NS|Seminár z neurónových sietí]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
Line 22: Line 23:
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 
* filozofia mysle
 
* filozofia mysle
 +
* Vedené [[http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Theses/past_theses.html|diplomové a bakalárske práce]]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
* ''pozri osobnú webstránku''
 
}}
 
}}

Revision as of 11:57, 25 February 2009

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • systémy so samoorganizáciou
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle
  • Vedené [a bakalárske práce]

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku