Line 14: Line 14:
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
 
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
 
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]]
 
* [[Neurocomputing|Neuropočítanie]]
* [[Computational_Psycholinguistics|Výpočtová psycholingvistika]]
 
 
* [[Introduction_to_Computer_Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[Introduction_to_Computer_Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]
 
* [[New_Trends_in_Cognitive_Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]

Revision as of 08:51, 16 September 2008

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • systémy so samoorganizáciou
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku