Line 19: Line 19:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* neural networks
+
* neurónové siete
* self-organization
+
* systémy so samorganizáciou
* connectionist language modeling
+
* konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
 +
* filozofia mysle
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* ''pozri osobnú webstránku''
 
}}
 
}}

Revision as of 10:41, 3 September 2008

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i35
Adresa: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • neurónové siete
  • systémy so samorganizáciou
  • konekcionistické modelovanie prirodzeného jazyka
  • filozofia mysle

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku