Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]]
+
* [[Neural_Networks|Neurónové siete]] (leto)
* [[Computational_Cognitive_Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]
+
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]] (zima)
* [[Grounded Cognition|Ukotvená kognícia]]
+
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]] (zima)
* [[Introduction to Computational Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]
+
* [[Computational_Cognitive_Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]] - do roku 2016
 
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc/?action=seminar Seminár pracovnej skupiny CNC]
 
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/cnc/?action=seminar Seminár pracovnej skupiny CNC]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* umelé neurónové siete, samoorganizácia
+
* umelé neurónové siete
 
* kognitívna robotika
 
* kognitívna robotika
 
* modelovanie akvizície jazyka
 
* modelovanie akvizície jazyka

Latest revision as of 23:32, 10 February 2017

Igor Farkaš

Igor Farkaš
Meno: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 621
Email: farkas@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i-25
Adresa: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

  • pozri osobnú webstránku