(Vyradenie KAI zo zoznamu stranok, drobne upravy)
 
Line 8: Line 8:
 
#* Niektoré katedry majú na svojej webovskej stránke vypísaný a priebežne aktualizovaný zoznam konkrétnych tém:
 
#* Niektoré katedry majú na svojej webovskej stránke vypísaný a priebežne aktualizovaný zoznam konkrétnych tém:
 
#** [http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Studium Katedra informatiky]
 
#** [http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Studium Katedra informatiky]
#** [http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~kg/study-sk.php Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky]
+
#** [http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~kg/study-sk.php Katedra algebry a geometrie]
 
#* Ak by ste sa chceli pomôcť pri tvorbe učebných materiálov obľúbeného predmetu, kontaktujte priamo vyučujúceho tohto predmetu.
 
#* Ak by ste sa chceli pomôcť pri tvorbe učebných materiálov obľúbeného predmetu, kontaktujte priamo vyučujúceho tohto predmetu.
 
#* Ak by ste chceli robiť prácu u externého školiteľa (napr. vo firme, v ktorej pracujete na čiastočný úväzok), zvoľte si školiteľa v rámci tejto firmy a prekonzultujte zadanie práce s garantom štúdia.
 
#* Ak by ste chceli robiť prácu u externého školiteľa (napr. vo firme, v ktorej pracujete na čiastočný úväzok), zvoľte si školiteľa v rámci tejto firmy a prekonzultujte zadanie práce s garantom štúdia.
 
# Dohodnite si stretnutie s potenciálnym školiteľom a prediskutujte možnosti výberu témy, ktorá bude pre vás vhodná a zaujímavá.
 
# Dohodnite si stretnutie s potenciálnym školiteľom a prediskutujte možnosti výberu témy, ktorá bude pre vás vhodná a zaujímavá.

Latest revision as of 12:24, 18 September 2020

Ako si hľadať školiteľa a tému záverečnej práce?

 1. Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 2. V prípade bakalárskeho štúdia môžete využiť už druhácky ročníkový projekt na nadviazanie kontaktu s budúcim školiteľom.
 3. Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
  • Ak ide o vedeckú alebo implementačnú prácu, môžete sa inšpirovať priloženým zoznamom potenciálnych školiteľov.
  • Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
  • Niektoré katedry majú na svojej webovskej stránke vypísaný a priebežne aktualizovaný zoznam konkrétnych tém:
  • Ak by ste sa chceli pomôcť pri tvorbe učebných materiálov obľúbeného predmetu, kontaktujte priamo vyučujúceho tohto predmetu.
  • Ak by ste chceli robiť prácu u externého školiteľa (napr. vo firme, v ktorej pracujete na čiastočný úväzok), zvoľte si školiteľa v rámci tejto firmy a prekonzultujte zadanie práce s garantom štúdia.
 4. Dohodnite si stretnutie s potenciálnym školiteľom a prediskutujte možnosti výberu témy, ktorá bude pre vás vhodná a zaujímavá.