Princípy počítačov - hardvér 1-AIN-140

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - hardvér (1-AIN-140)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-140 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc.RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.
E-mail: fisher@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: piatkové cvičenia

Popis predmetu:

Oboznámiť sa s princípmi a vlastnosťami základných číslicových obvodov, získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním číslicových elektronických zariadení.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 13:54, 2 October 2015 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)